top of page
סידור עבודה ושיבוץ למשימות תוסף SBO

סידור עבודה ושיבוץ למשימות
תוסף SBO

יומן סידור עבודה ושיבוץ למשימות

הדרך לנצל את המשאבים

אמיוס (Emuse) פיתחה יומן שיבוץ משימות לעובדים מאפשר ניצול מקסימלי של המשאבים. בקלות ניתן לגרור ולהקצות משימות למשאבים הזמינים. משאבים יכולים להיות: עובדים, (טכנאים, עובדי שטח, נציגי שירות וכד') וגם מנופים, משאיות, חדרים וכל מי שמהווה אמצעי לביצוע המשימות. ניתן לראות במבט מהיר את זמינות המשאבים ולשבץ לפעילויות, וכך להגדיל את הניצול של שעות העבודה של העובדים או כל משאב זמין.

יתרונות היומן לשיבוץ משימות

שיבוץ משאבים זמינים ללא שגיאות וקליקים מיותרים – ניתן לשבץ רק עובדים ומשאבים זמינים בדיוק בימים ובשעות הפנויים, ללא צורך בבדיקות נוספות של זמינות המשאבים, המערכת מונעת שגיאות שיבוץ.

ממשק ויזואלי קל ופשוט לסידור היומן – בצד אחד מוצגות המשימות כפי שנגזרו ממערכת SAP. בצד השני מוצגים המשאבים כיומן לפי תאריכים ושעות, כך קל לראות ולשבץ בזמנים פנויים.

מעקב טיפול במשימה נוכחות מול ביצוע בזמן אמת – ניתן לראות עבור כל משימה ופעילות, האם טופלה כן\לא ואת ההתקדמות און-ליין בביצוע המשימה, כלומר כמה עוד נדרש להשלמת המשימה.

בקרה רב כיוונית לפי משימות ולפי עובדים – ניתן לראות במבט על את ניצול השעות של המשאב במשימות לפי ימים ותאריכים. לדוגמא כמה ובאילו שעות העובד נכח אך לא ביצע משימות, כלומר פער בניצול היומי. במקביל ניתן לראות כמה שעות עבודה או שעות ניצול המשאב הושקעו במשימה.

הקצאת משאבים עפ"י התאמה אוטומטית ללא בדיקות – מוגדרים לכל משאב האילוצים הרלוונטיים, ורק בזמנים הפנויים ניתן להקצות משימות ללא צורך בבדיקות במערכות חיצוניות. לדוגמא לא ניתן לשייך משימות לעובד: שאינו כשיר למשימה, בימי מחלה וחופשה או בזמן שכבר מנוצל.

שיבוץ בפועל למשימות ללא הגבלה – שיבוץ משימות לטכנאים ולעובדים ללא הגבלת מספר כמות המשאבים. תוסף זה לא רק מאפשר לשקף את המשימות, אלא בפועל לשיבוץ משימות לעובדים ולמשאבים הזמינים.

תמונה יומן שיבוץ משימות לפי טכנאים ונציגי

הצגת המשימות לפי תאריך

בצד ימין מופיעה רשימת העובדים \ משאבים.

בצד שמאל מוצגות המשימות המשובצות לכל עובד. 

תמונה של יומן שיבוץ משימות לפי משאבים

שיבוץ משימות ביומן בקלות ע"י גרירה

בצד ימין מוצגות המשימות ממערכת SAP.

בצד שמאל מופיעות המשימות שמשויכות למשאבים הזמינים עפ"י צבעים.

מומלץ להוסיף את האפליקציה לניהול המשימות עבור: טכנאים, עובדי שטח ונציגי שירות וכד'.

כך העובדים יוכלו לקבל את המשימות שהוקצו באמצעות הסמארטפון ולהשלים את ביצוע הפעילות.

bottom of page