top of page
כמה עולה מערכת SAP? אמיוס EMUSE

כמה עולה מערכת SAP?​

3 חבילות מחיר שעושות סדר במספרים

Premium

מערכת ERP לעסק בינוני

מעל 6 משתמשים

6 רישיונות Professional

6 רישיונות Limited 

אפיון מלא

התקנת מערכת

אתחול וקונפיגורציה ראשונית

הסבת נתונים

הטמעה והדרכה

הפקת דוחות

עריכת מסמכים
הדרכה וליווי לעליה לאוויר

מודולים נכללים ברשיון

הנהלת חשבונות וכספים

ניהול קשרי לקוחות CRM

מכירות

רכש

מלאי ומחסן

ייצור

משאבים

פרויקטים

שירות

מחיר בסיס

60,000

Standard

המחיר של תוכנת SBO לעסק בינוני בחברת אמיוס

מערכת ERP לעסק בינוני

מעל 6 משתמשים

2 רישיונות Professional

4 רישיונות Limited 

אפיון מלא

התקנת מערכת

אתחול וקונפיגורציה ראשונית

הסבת נתונים

הטמעה והדרכה

מודולים נכללים ברשיון

הנהלת חשבונות וכספים

ניהול קשרי לקוחות CRM

מכירות

רכש

מלאי ומחסן

ייצור

משאבים

פרויקטים

שירות

מחיר בסיס

33,000

עלות בסיס

Basic

מחיר תוכנת SAP לעסק קטן ובינוני  באמיוס

מערכת ERP לעסק קטן

עד 5 משתמשים

2 רשיונות STARTER

איפיון בסיסי

התקנת מערכת

איתחול וקונפיגורציה ראשונית

הטמעה והדרכה

מודולים נכללים ברשיון

הנהלת חשבונות וכספים

ניהול קשרי לקוחות CRM

מכירות

רכש

מלאי ומחסן

מחיר בסיס

11,000

מחיר משתלם למערכת SAP כולל מחיר הרשיון

מודולים ותוספים לחבילות

עלות

סוג התוסף

 ₪1,500

חתימה דיגיטלית לעמדת עבודה

משלוח חשבוניות בבודדת

 ₪15,000

פורטל לניהול חשבוניות לקוחות

מאפשר גישה ללקוחות לצפייה ולהורדה של חשבוניות

 ₪15,000

פורטל לניהול ולביעור חשבוניות ספקים

מאפשר ביטול של תיוק לקלסרים ושימור ארכיון למשך 7 שנים

 ₪25,000

מערכת לניהול עובדי משרד ושטח - טכנאים, שליחים או מנופים, עובדי רצפת ייצור, עובדי שירות ותמיכה

 ₪6,000

ניהול יומן שיבוצים - לפי הזמנות או קריאות, מתוך רשימת משימות שקיימות ביומן

 ₪30,000

משרד דיגיטלי - מבוסס SharePoint. תיוק אוטומטי של מסמכים ממערכת ה-SAP למערכת ה-SharePoint. כולל מערכת כללים מותאמת מראש

 ₪30,000

סבב אישורים אוטומטילמסמכים הדורשים ניהול אישורים לדוגמא: חשבוניות ספק, חוזה עבודה, דרישות רכש, הזמנות, הצעות מחיר וכד'.

 ₪18,000

שרת חיתום - שרת מרכזי להחתמת מסמכים וחשבוניות בחתימה דיגיטלית מאושרת ומאובטחת

 ₪4,500

מס"ב ספקים – ביצוע תשלומים דיגיטליים במרוכז ממערכת הSAP- לספקים ולעובדים

 ₪8,000

מס"ב לקוחות - ביצוע תשלומים דיגיטליים במרוכז ממערכת הSAP- ללקוחות

 ₪180

למשתמש אחד

אירוח משתמש – של SAP בחוות שרתים

 ₪50,000

אתר חנות B2B/B2C – חנות אינטרנטית משולבת במערכת ERP של SAP או פריוריטי.

*המחירים המוצגים הם מחירי בסיס, לא כוללים שעות הטמעה והדרכה

לתוכנת SAP Business One של מערכת ה-ERP של SAP כמה סוגי רישיונות,
המותאמים לתפקיד שכל משתמש מתבקש לבצע בחברה

רשיון PRO) Professional)

כולל את כל המודולים

והפעולות במערכת 

רשיון LIM) Limited)

לא מוגבל בכמות המשתמשים,

אך ממוקד באחד המודולים.

ניתן לבחור מודול אחד מתוך הבאים:

1. הנהלת חשבונות וניהול

2. קשרי לקוחות ומכירות

3. תפעול ולוגיסטיקה.

רשיון STARTER

מוגבל עד 5 משתמשים.

הרישיון כולל הנהלת חשבונות, ניהול קשרי לקוחות, רכש ומלאי​

סוגי רשיונות מערכת SAP
bottom of page