top of page

סבב אישורים דיגיטלי

כמה זמן מתבזבז כשצריך להמתין עד שכל הגורמים המאשרים יחתמו?

בסבב אישורים דיגיטלי המייל מגיע מיד לפי הסדר. החשבוניות ודרישות הרכש לא מתעכבות על השולחן.

סבב אישורים במייל לחשבוניות ספק עפ"י חוק משתלב בתהליך הארגוני

חברת אמיוס פיתחה פתרון דיגיטלי מתקדם לסבב מאשרים פנים ארגוני לחשבוניות, להזמנה ולדרישת רכש ולמסמכים הנלווים. סבב האישורים במייל משתלב בתהליך השלם של המשרד הדיגיטלי שכולל: הפקת חשבוניות ממוחשבות עם חתימה דיגיטלית, ביעור חשבוניות ספק סריקת מסמכים ושמירה בארכיון דיגיטלי. הפתרון עומד בדרישות מס הכנסה ומקצר תהליכים בניהול העסק ובהנהלת החשבונות באופן משמעותי.

אוטומציה והפחתת סירבול, חסכון ניכר בזמן ההמתנה בין המאשרים וכמובן הפחתה של שימוש בנייר.

ללא שינוי בתהליכי העבודה הקיימים ב- ERP ובתוכנות הנהלת החשבונות.

מתאים לכל תהליך פנים ארגוני הדורש סדר מאשרים, כך ניתן להגדיר תרשים זרימה מובנה לצורך תשלום או לכל מטרה אחרת.

המסמך מועבר לפי הסבב המוגדר וכל גורם מאשר יכול לצפות במסמך, לאשר או לדחות ולהוסיף הערות.

 

נשמר תיעוד דיגיטלי לצורך בקרה ומעקב של המשתמש ושעת האישור המדויקת וניתן לאחזר נתונים היסטוריים.

 

הערות המאשרים נשמרות בצמוד למסך, לצורך תיעוד דיגיטלי של סבב האישורים.

איך סבב האישורים משתלב בפתרון השלם של המשרד הדיגיטלי?

בסרטון של 2 דקות תכירו את כל שלבי התהליך:       

#1     החשבונית נקלטת ב-ERP ללא שינוי בתהליכי העבודה הקיימים.

#2     המסמך נסרק בסורק ומקבל חתימה דיגיטלית המאשרת שהמקור נסרק בשלמותו.

#3     המסמך נשמר בארכיון דיגיטלי בהתאם לתקנות מס הכנסה.

#4     ניתן לצפות, למיין, לחפש ולייצא לאקסל את החשבוניות בהתאם לחוק.

#5     לאחר שהמסמך נשמר הוא עובר סבב אישורים. הגורם המאשר הראשון מקבל מייל עם קישור למסמך, צופה
         במסמך ובוחר האם לאשר או לדחות. במקרה של דחייה ניתן להוסיף הערה, המוצמדת למסמך.

#6     המסמך עובר אוטומטית לגורמים המאשרים הבאים שהוגדרו בסבב, שכל אחד מהם יכול לאשר או לדחות.             נשמר תיעוד לגבי הגורם המאשר ושעת האישור.

bottom of page