top of page
אמיוס EMUSE - אפליקציות למובייל
Sap Business One

אפליקציות למובייל
Sap Business One

אפליקציות ופתרונות של מערכת SAP במובייל

האפליקציות הייחודית שאמיוס פיתחה לניהול משימות ופרוייקטים ולניהול חנויות B2B​ בשילוב האפליקציות המובנות של- SAP Business One Mobile App לטלפון אייפון (iOS) ולאנדוראיד (Android) - מספקות גישה מידית מהטלפון הנייד למידע עסקי עדכני. כך אפשר לנהל את כל העסק מכל מקום ובכל זמן, ולהגיב בזמן אמת לשינויים הנדרשים.

האפליקציות של מערכת SAP לטלפון נייד משמשות ככלי: לניהול המלאי לצפייה בדוחות, לניהול המכירות, לניהול השירות והלקוחות והגדרת התראות ולניהול אישורים. כך ניתן לנווט בקלות בין כל התהליכים העסקיים, ולהגיב מיידית בהתאם.

אפליקציה לניהול משימות לטכנאים ולעובדי שטח

אפליקציה לניהול משימות לטכנאים ולעובדי שטח

אמיוס פיתחה אפליקציה ייעודית לניהול משימות עבור: טכנאים, עובדי שטח, נציגי שירות. האפליקציה מנגישה את המשימות כפי שהוגדרו במערכת ה-SAP וביומן השיבוצים, ישירות לסמארטפונים של העובדים. האפליקציה היא כלי עבודה עבור העובדים, המנהלים והלקוחות. בה מנוהלים כל שלבי הפעילות בביצוע המשימה, תוך מעקב ובקרה בזמן אמת.

מה ניתן לדווח באפליקציה?

ניתן לדווח: שעות עבודה, שעות ביצוע המשימה, תיאור המשימה, תיאור הפרוייקט ונתונים נוספים שהחברה רוצה לקבל לגבי ביצוע העבודה והשירות בשטח ובמשרד.

איך מתבצע התהליך?

העובדים הרלוונטיים מקבלים התראה ב-SMS, לגבי המשימות שהוקצו להם.

#1

פתיחת המשימות ע"י העובדים גורמת לעדכון אוטומטי במערכת SAP.

#2

העובדים מעדכנים את שעות התחלה וסיום העבודה והמשימה, את שם תיאור המשימה והפרוייקט ואת מיקום הביצוע.

#3

העובדים יכולים להחתים את הלקוח על דו"ח טכנאי ביצוע דיגיטלי, ישירות מתוך הסמארטופן. הדו"ח נשמר אוטומטית בתוכנת SAP ונשלח כעותק ללקוח ויכול לכלול גם חלקים שסופקו.

#4

הטכנאים יכולים להעביר הערות תפעוליות הנשלחות אוטומטית ישירות לגורם הרלוונטי בארגון, לדוגמא לגבי חלקים חסרים והמשך טיפול.

#5

בסיום ביצוע המשימה היא נצבעת בירוק במערכת SAP, והגורמים המנהלים יכולים להחליט לגבי המשך טיפול.

אפליקציה לניהול אישורים והתראות

אפליקציה לניהול אישורים והתראות

האפליקציה של SAP לטלפון מאפשרת להגדיר ולקבל התראות לגבי אירועים שמוגדרים כרלוונטיים בניהול העסק.

קבלת מידע רלוונטי לצורך קבלת החלטות

ניהול מדויק של תזרים המזומנים, מעקב אחר נכסים קבועים, פיקוח על תקציבים וניטור עלויות פרוייקט.

אפליקציה להגדרת מגבלת אשראי

הגדרת התראות בעת חריגה מהנחה מאושרת, מחירים או מגבלות אשראי

אפליקציה לניהול מסמכי מכירות

אפליקציה לניהול מסמכי מכירות

האפליקציה של מערכת SAP למובייל מאפשרת לנהל את ההזדמנויות, הצעות המחיר ומסמכי המכירות. דוגמאות לניהול המכירות:

חיפוש, סינון וניהול כל מסמכי המכירות שבעסק, כולל פעילויות מקושרות באופן ישיר

הפקת הצעות מחיר והזמנות וקבלת אישור מידי

יצירה עריכה וצפייה בהזדמנויות מכירה

אפליקציה להפקת דוחות ולוחות מחוונים

אפליקציה להפקת דוחות ולוחות מחוונים

האפליקציה של מערכת SAP מאפשרת לקבל מידע עדכני בדוחות ולשתף בקלות באימייל ובטלפון הנייד. דוגמאות לאפשרויות בדוחות:

התאמת תצוגת הגרפים ולוחות המחוונים והנתונים המוצגים.

צפייה במידע לדוגמא: תזרים המזומנים, ניתוח מכירות או דרישות קנייה.

שיתוף דוחות ולוחות מחוונים מותאמים לצרכי החברה.

אפליקציה לניהול מידע של לקוחות ושותפים עסקיים

אפליקציה לניהול מידע של לקוחות ושותפים עסקיים

האפליקציה למובייל של תוכנת SAP מאפשר לבצע מגוון של פעולות בניהול המידע של לקוחות החברה. דוגמאות לפעולות מרכזיות:

אפליקציה ניהול חשבונות לקוח ב SB1

צפייה בפרטי כרטיס הלקוח או הספק ובפרטי החשבונות שלהם

אפליקציה לניהול קשרי לקוחות במערכת SAP

יצירת כרטיס לקוח חדש, ספק או לִיד

ניהול מחירים ומחירונים בתוכנת SB1

צפייה בפעילויות היסטוריות ובמחירים מיוחדים

SB1 אפליקציה להצעות מחיר

גישה למסמכי מכירות מקושרים (הצעות מחיר, הזמנות והזדמנויות מכירה)

אפליקציה ניהול אנשי קשר ב SB1

איתור פרטי אנשי קשר - כתובות, אימייל, מספרי טלפון ומיקום על המפה

אפליקציה לניהול נתוני מלאי לתמיכה במכירות

בנוסף לכל האפליקציות קיימים גם כלים (Add-ons) ייעודיים, שניתן לשלב במערכת SAP. התוספים מיעלים את העבודה, בהתאם לצרכים הספציפיים של כל ארגון.

bottom of page