top of page

חתימה דיגיטלית

במקום כל הבלגן – להדפיס חשבוניות ומסמכים, לשלוח בדואר ולחכות לאישורים. אפשר פשוט להוסיף חתימה דיגיטלית מאושרת עפ"י חוק ולחסוך מהמייל הראשון!

חתימה דיגיטלית
הדרך הפשוטה לשלוח חשבונית ממוחשבת במייל

חתימה דיגיטלית זהו פתרון שמאפשר לשלוח אוטומטית חשבוניות ומסמכים עם חתימה אלקטרונית מאושרת. בקליק אחד, נשלחת במייל חשבונית ממוחשבת ישירות ממערכת ה-ERP והנהלת החשבונות למייל של איש הקשר הרלוונטי.

היתרונות של חתימה דיגיטלית מאושרת למס הכנסה

חתימה דיטילית להפקת חשובניות במייל

חתימה ומשלוח אוטומטיים, בלחיצת כפתור אחת לכל הלקוחות.

חיתום דיגיטלי לחשבוניות במייל

קיצור וייעול תהליך גביית התשלומים, ללא עיכובים במשלוח נאמן למקור בדואר.

חתימה דיגיטלית על חשבוניות ומסמכים

חסכון מידי של מאות ואלפי שקלים בחודש.

חיתום דיגיטלי וחתימה אוטומטית לחשבונית

התאמה לדרישות לניהול ספרים במסחר אלקטרוני ולהתפתחויות התחום התקשורת האלקטרונית.

חתימה אלקטורנית מאושרת לפי החוק

ממשק מלא למערכות ERP של SAP ולמערכת הנהלת חשבונות כולל תוכנות: חשבשבת, רווחית, פריוריטי (Priority) ולמערכות הנהח"ש אחרות.

חתימה דיגיטלית מאושרת בהפקה אוטומית

אישור ע"י רשות המיסים ומשרד המשפטים בהתאמה להנחיות הרשויות ולחוק חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית במייל לחברות

התאמה אישית של תבניות מייל כולל שילוב מסרים שיווקיים, תמונות וקבצים.

חתימה אלקטרונית לארכיון מסמכים ולחשבוניות

עלות חד פעמית ללא דמי מנוי וללא תלות בכמות המסמכים.

לקוחות ממליצים על חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלי היא אחד המהלכים החכמים שעשינו

היישום של החתימות הדיגיטליות תורם בתחום הכספים ובכלל בעסק. מעבר לחסכון הישיר של מעטפה, בול וכו', עיקר החיסכון הוא בזמן. החתימה האלקטרונית עזרה לנו בגביית חובות. עד אז היינו צריכים לשלוח נאמן למקור בדואר וכו' וזה היה עוד עיכוב בגביה. עכשיו, תוך כדי השיחה הלקוח מקבל את החשבונית החתומה אלקטרונית ומאשר זאת.

דורון ארניה

מנכ"ל ובעלים, אסף תעשיות

מה צריך לדעת על חתימה אלקטרונית ומשלוח חשבוניות במייל עפ"י החוק?

כאשר ארגון שוקל את האפשרות של חתימה אלקטרונית או מתחיל לקבל מסמכים חתומים דיגיטלית, עולות שאלות רבות לדוגמא: אילו מסמכים ניתן להפיק כמסמכים דיגיטליים? איך ניתן לשלוח מסמכים עם חתימה אלקטרונית? איך לשמור את התיעוד, הן כשולחים והן כמקבלי המסמך? איך מוודאים שהחתימה האלקטרונית תקפה? האם מותר לארגון לסרב לקבל מסמכים אלקטרוניים? ושאלות נוספות.

מה ההבדל בין חתימה דיגיטלית מאושרת לבין חתימה דיגיטלית מאובטחת עפ"י החוק?

החוק מגדיר את ההבדלים בין: חתימה אלקטרונית, לחתימה אלקטרונית מאובטחת לבין חתימה אלקטרונית מאושרת. כאן תוכלו למצוא את: דרישות הסף לכל אחת מסוגי החתימות, את הקבילות שלהן ואת המשמעויות המשפטיות השונות. 

bottom of page