top of page
העברת קבצים למס"ב תוסף SBO SAP

העברת קבצים למס"ב
תוסף SBO

פשוט וקל להעביר קבצים למס"ב

הממשק של מערכת SAP למס"ב, מאפשר שידור אוטומטי של הנתונים בהעברה בנקאית למס"ב בתהליך עבודה בטוח ומהיר. שידור הנתונים למס"ב כולל את השלבים הבאים:

בחירת הנתונים הרלוונטיים

שיועברו בקובץ לפי מגוון סינונים: תאריכים, חשבונות או כרטיסים. קבלת התוצאות הנבחרות במסך ובחירת התאריך לביצוע החיוב.

ייצוא קובץ תשלומים או קבלות

ישירות מתוך מערכת SAP בהתאם לפורמט של מס"ב.

נשלח אישור תשלום לאמייל

של הספק / עובד/ לקוח. ניתן לראות את כל הקבצים שנוצרו ולהפיק דוחות מעקב.

נוצר קובץ מס"ב

שנשמר בתיקיה. אותו ניתן, להדפיס ולהפיק לאקסל לצורך התאמות ומעקב.

בקרת תכולת הקובץ למס"ב טרם יצירתו

ואישור הרשומות הנבחרות ע"י המשתמשים.

פשוט וקל להעביר קבצים למס"ב

ניתן לשלב חיתום דיגיטלי המאפשר לשלוח קובץ PDF ייעודי עם פרטי התשלום.

bottom of page