top of page

MRP - תכנון מוצרים לתהליכי ייצור
תוסף SBO

תכנון דרישות חומרים MRP

תוכנת MRP לתכנון דרישות חומרים במערכת SAP, מאפשרת לארגון לצפות ולתכנן את החומרים והפריטים הנדרשים לתהליכי ייצור או רכש. תוסף MRP ב-SAP Business One מספק המלצות המתבססות על רמות המלאי הקיימות והנתונים המוגדרים על ידי המשתמש לדוגמא: הזמנות רכש קיימות, הזמנות ייצור, הסכמי רכש, העברות מלאי וכד'. עבור כל פריט, ריצת MRP לוקחת בחשבון גם את כללי התכנון כמו כמות מינימלית, זמן אספקה וכד'.

יכולות תוכנת MRP במערכת SAP

יצירת תחזיות גם עבור מוצרים חדשים שנכנסו למלאי במהלך השנה ועדכון התחזיות גם עבור החודשים בהם המוצר לא היה קיים במערכת. 

לדוגמא, פריט מסויים התווסף למערכת באוקטובר, בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר נמכרו מספר משתנה של יחידות בכל חודש. 

ה - MRP יעדכן את התחזית אחורה בהתאם לכמויות שנדרשו.

תכנון דרישות חומרים MRP במערכת ERP של SAP

יתרונות MRP בהפחתת עלויות והגדלת הגמישות

מערכת לאספקת הזמנות במערכת SBO באמיוס

אספקת הזמנות ללקוחות במועדי אספקה מובטחים

תוכנה לניהול דרישות חומרים בתוכנת SAP

קיצור זמני תגובה לדרישות הלקוח

אמיוס פיתחה תוסף MRP לתוכנת SAP

זמן תגובה מהיר יותר לצרכים ושינויים בשוק

MRP להפחתת עלויות באמיוס

הפחתת עלויות המלאי והרכש

bottom of page