top of page
חיפוש

לשלוט בתהליך העסקי מקצה לקצה


מערכת לניהול העסק ושליטה בהוצאות החברה - מערכת SAP
SAP לניהול העסק ושליטה בהוצאות החברה

אחת מלקוחותינו היא חברה עוסקת בתיווך בין יצרנים בסין לבין לקוחות בתחום האלקטרוניקה בארץ ומנהלת את כל התהליך עד הגעת המוצרים ללקוח. כל תהליך העבודה התנהל בצורה ידנית עם אקסל ותבניות וורד והחברה רצתה להתייעל ולשפר את השליטה בתהליך.


היום התהליך כולו מנוהל ב SAP עם תבניות ובהתאם לכללים מוגדרים כולל:

הפקת הצעת מחיר ללקוח עם סקיצה של המוצר שיש לייצר.

לאחר דיון על הסקיצה תיעוד כל הפרטים הטכניים בהצעה בשדות המתאימים.

עם אישור ההצעה, נשלחת הזמנת רכש ליצרן בסין, היצרן מייצר ושולח את הסחורה ישירות ללקוח הסופי.

למרות שהמוצרים לא עוברים דרכם פיזית החברה מבקרת ומנהלת את כל התהליך כולל

סטטוס, תעודות משלוח, הפקת חיובים ללקוח וקבלות כשהוא משלם ישירות ליצרן.

פעם בחודש מופק דוח על כול ההזמנות שסופקו ושולמו ונשלח ליצרן סיכום עם גובה העמלה שעליו לשלם לחברה.

מעבר לחיסכון בזמן השימוש במערכת מאפשר לחברה לראות את המרווחים והמלאי, לנהל הרשאות ולקבל התראות ובעצם לשלוט בכל התהליך העסקי.

מעוניינים גם לנהל ולשלוט בתהליך העסקי מקצה אל קצה? דברו איתנו.

Commenti


bottom of page